Giriş

Dil Seçimi

  • Türkçe
  • English
Hakkında Yazdır E-posta

NEF-EFMED (NFE-EJSME) ISSN: 1307-6086

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education) Internet üzerinden ücretsiz yayın yapan yılda bir cilt, en az her ciltte iki sayı olarak yayımlanan, uluslararası, hakemli çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. Hedef kitlesi fen ve matematik eğitimcileri, fen ve matematik eğitimi öğrencileri, öğretmenler ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergide, bu hedef kitlenin yararlanabileceği nitelikteki bilimsel çalışmalar yayımlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergi Sahibi
Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR
(Balıkesir Üniversitesi Rektörü)

Editör
Dr. Hülya GÜR (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE) 

Editör Yardımcıları
Dr. María Teresa Guerra Ramos (Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Monterrey, MEXICO)
Dr. Digna Couso (University Autonomous of Barcelona, SPAIN)
  

Yayın Kurulu 
Dr. Ahmet İlhan ŞEN (Hacettepe Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Bilal GÜNEŞ (Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE) 
Dr. Bülent PEKDAĞ (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE)
Dr. Canan NAKİBOĞLU (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE)
Dr. Filiz KABAPINAR (Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE)
Dr. Hülya GÜR (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE)
Dr. Mehmet AYDENİZ (The University of Tennessee, USA)
Dr. Mesut SAÇKES (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE)
Dr. Olga S. Jarrett (Georgia State University, USA)
Dr. Sabri KOCAKÜLAH (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE)
Dr. Sami ÖZGÜR (Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE)
Dr. Sibel ERDURAN (University of Bristol, UK)
Dr. Sibel TELLİ (University of Koblenz-Landau, GERMANY)
Dr. Sibel UYSAL (Florida State University, USA)
Dr. Sinan OLKUN (Ankara Üniversitesi, TÜRKİYE)

Ön İnceleme ve Teknik Ekip
Fahrettin FİLİZ
Handan ÜREK
Mevhibe KOBAK DEMİR
Nazlı Rüya TAŞKIN

İngilizce Metin Kontrol
Filiz Uğur Gündoğan

 
Tasarım: Serkan Çankaya © 2008