Ana Menü

Anasayfa

Giriş

Dil Seçimi

 • Türkçe
 • English
Yayımlanmış Sayılar
Cilt 11 Sayı 2 (Aralık 2017)


 • TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (1-18)
  Fatih ÇELİKEL, Memet KARAKUŞ
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Ortaokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yarışması Problemi Üzerinde Bilişsel Modelleme Yeterlikleri (19-51)
  Neslihan ŞAHİN, Ali ERASLAN
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Lise Öğrencilerinin Trigonometrik Fonksiyonlarda Grafik Çizme Becerileri (52-81)
  Kemal ÖZGEN, Neval AYGÜN, Hatice HAZANAY
  Özet | Tam Metin: pdf
 • İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının Ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (82-108)
  Hüseyin ŞİMŞEK, Nihan ŞAHİNKAYA, Cahit AYTEKİN
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerinin Sosyo-akademik Geçmişleri Hakkındaki Bilgisi (109-135)
  Özlem ALBAYRAKOĞLU, Selda YILDIRIM
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Geometri Konularının Öğretiminde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Görsel Matematik Okuryazarlık Algı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi (136-155)
  Aziz İLHAN, Recep ASLANER
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Didaktik Durumlar Teorisi Işığında Asal Sayılar Kavramının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması (156-171)
  Burcu Nur BAŞTÜRK ŞAHİN, Gökhan ŞAHİN, Menekşe Seden TAPAN BROUTIN
  Özet | Tam Metin: pdf
 • 4. Sınıf Matematik Öğretim Programının Tyler’ın Hedefe Dayalı Program Değerlendirme Modeline Göre Değerlendirilmesi (172-196)
  Mecit ASLAN, İbrahim ÇIKAR
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Biyoloji ve Fizik Derslerindeki Kaynak Yönetimi Stratejilerin İncelenmesi (197-211)
  Muhammet Mustafa ALPASLAN
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Biyoloji Öğretmen Adaylarının Evrim Teorisi Hakkındaki Kavram Yanılgıları (212-242)
  Bülent KESKİN, Esra ÖZAY KÖSE
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilirlik Kavramı Hakkındaki Farkındalıkları: Benim Okulum (243-262)
  Gonca HARMAN
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bilgi ve Uygulama Boyutu Açısından Girişimcilik Kavramı Hakkındaki Algıları (263-288)
  İsa DEVECİ
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Sınıf Öğretmeni Adaylarının Elektrik Kavramına İlişkin Bilişsel Yapıları (289-306)
  Salih UZUN, Günay PALİÇ ŞADOĞLU
  Özet | Tam Metin: pdf
 • 8. Sınıf Öğrencilerinin Isı-sıcaklık Ünitesindeki Çizgi Grafiği ile İlgili Zorlukları Üzerine Disiplinlerarası Bir Çalışma (307-332)
  Betül TEKEREK, Ümran Betül CEBESOY
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Fen Eğitiminde Yeni Yönelimler: Araştırmaya Dayalı Öğrenme Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi (333-364)
  Fatma ŞAŞMAZ ÖREN, Kübranur SARI
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar İle İlgili Algıları (365-382)
  Süleyman AKÇAY
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Asitler Ve Bazlar Konusunun Anlaşılmasına Farklı Yöntemlerin Etkisi (383-408)
  Oylum ÇAVDAR , Seda OKUMUŞ, Mustafa ALYAR, Kemal DOYMUŞ
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilimsel Anlama Şekilleri ve Düşünme Yollarına EGS Tabanlı Öğretim Yönergesinin Etkisi (409-431)
  Münevver SUBAŞI, Esra ÖZAY KÖSE
  Özet | Tam Metin: pdf
 • “Kuvvet ve Enerji” Ünitesine Yönelik Üç Aşamalı Kavramsal Anlama Testi Geliştirme Çalışması (432-463)
  Barış ÖZDEN, Nilgün YENİCE
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Öğretmen Eğitiminde Bilimin Doğası: Bütünsel Bir Yaklaşım (464-501)
  Ebru KAYA, Sibel ERDURAN, Selin AKGÜN, Büşra AKSÖZ
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Scratch Yazılımının Öğrencilerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerine Etkisi (502-517)
  Eyup YÜNKÜL, Gürhan Durak, Serkan ÇANKAYA, Zeynel Abidin MISIRLI
  Özet | Tam Metin: pdf
 • Nitel Veri Analizinde Bilgisayar Kullanımı: Bir Betimsel İçerik Analizi (2011-2016) (518-544)
  Melike YAKUT ÇAYIR, Mustafa Tuncay SARITAŞ
  Özet | Tam Metin: pdf
 • İlkokul Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi (545-563)
  Mehmet Akif ERDENER, Özlem GÜL
  Özet | Tam Metin: pdf
Tüm Makaleler   ( nef_efmed_c11_s2.pdf)
Tasarım: Serkan Çankaya © 2008