Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /usr/home/dergi/public_html/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 115
NEF - EFMED

Giriş

Dil Seçimi

  • Türkçe
  • English
Yayımlanmış Sayılar
Cilt 11 Sayı 2 (Aralık 2017)


TEOG Sınavının Matematik Dersindeki Akademik Başarıyla İlişkisinin ve Matematik Dersi Öğretim Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Fatih ÇELİKEL, Memet KARAKUŞ


Özet

Bu araştırma, TEOG sınav sisteminin ilk uygulamasının, sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarıyla ilişkisinin ve matematik dersi öğretim süreci üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2013/2014 eğitim öğretim yılında Mersin ili Silifke ilçesindeki MEB’e bağlı okullardan, basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle belirlenen 5 resmi okul ile 3 özel okulun sekizinci sınıflarında, matematik dersine giren 17 öğretmenden oluşmaktadır. Tarama modelindeki bu çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizi yapılarak tema ve kodlar oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, görüşülen öğretmenlere göre sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersi TEOG sınavı başarıları ile akademik başarıları birbiriyle uyumlu bulunmuştur. Ayrıca araştırmadaki öğretmen görüşleri, okullardaki matematik öğretim sürecinin, ağırlıklı olarak merkezi sınav başarısına odaklı gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.

Tam Metin: pdf
Tasarım: Serkan Çankaya © 2008