Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /usr/home/dergi/public_html/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 115
NEF - EFMED

Giriş

Dil Seçimi

  • Türkçe
  • English
Yayımlanmış Sayılar
Cilt 11 Sayı 2 (Aralık 2017)


Ortaokul 3.Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yarışması Problemi Üzerinde Bilişsel Modelleme Yeterlikleri

Neslihan ŞAHİN, Ali ERASLAN


Özet

Bu çalışmanın amacı Okuma Yarışması Problemi yardımıyla ortaokul 3. sınıf öğrencilerinin bilişsel modelleme yeterliklerini ortaya koymaktır. Araştırma Karadeniz bölgesinde, büyük bir ilin küçük bir ilçesinde bulunan düşük sosyo- ekonomik düzeye sahip bir devlet okulunda uygulanmış nitel bir çalışmadır. Altı haftalık bir ön çalışma ardından esas çalışmada yer alacak odak gruptaki üç öğrenci ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Oluşturulan odak gruba model oluşturma etkinliği olan Okuma Yarışması Problemi verilerek çalışmaları istenmiş ve tüm süreç video ile kayıt altına alınmıştır. Video kayıtları yazılı olarak çözümlendikten sonra öğrencilerin çalışma kâğıtlarıyla beraber Maaß’ın bilişsel modelleme yeterlikleri çerçevesi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları öğrencilerin problemde verilen beş değişkenden sadece biri üzerinde gerçek hayat problemini anlamaktan doğrulama yeterliğine kadar olan tüm bilişsel yeterlikler üzerinde çalışırken diğer dört değişken üzerinde ise farklı yeterlikler ortaya koymuşlardır.

Tam Metin: pdf
Tasarım: Serkan Çankaya © 2008