Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /usr/home/dergi/public_html/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 115
NEF - EFMED

Giriş

Dil Seçimi

  • Türkçe
  • English
Yayımlanmış Sayılar
Cilt 11 Sayı 2 (Aralık 2017)


Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerinin Sosyo-akademik Geçmişleri Hakkındaki Bilgisi

Özlem ALBAYRAKOĞLU, Selda YILDIRIM


Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de ortaokul matematik öğretmenlerinin öğrencilerinin sosyo-akademik geçmişleri hakkındaki bilgilerini incelemektir. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Amaçlı örneklemeyle seçilen ortaokul matematik öğretmenleriyle görüşmeler yapılmış, elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmenlerin öğrenci sosyo-akademik bilgisi; öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri, önceki öğretmelerle olan geçmişi, öğrenme yolları, öğretim hayatındaki durumları, ilgileri ve ders dışı aktiviteleri, aile yapıları, ev ortamı ve bireysel özelliklerinden oluşmaktadır. Sonuçlar, öğretmenlerin bu bilgilerini, öğretim etkinlikleri sırasında, meslektaşlarla ve ailelerle konuşarak, öğrencilerle öğretim dışında konuşarak, empati kurarak, tecrübelerine dayanarak, teknoloji kullanarak, öğretim dışında öğrenci davranışlarını gözleyerek, öğrencinin arkadaşlarıyla konuşarak elde ettiklerini göstermiştir. Öğretmenlerin bu bilgileri öğretim sürecinde, uyarlama yapmak, ilişkilendirmek, hazırlık yapmak, bilgiyi hatırlamak ve uygun kararı almak, öğrencilerin ihtiyaçlarının farkında olup dikkate almak ve öğrencileri dahil etmek için kullandıkları görülmüştür. Ayrıca, öğretmenler bu bilgiyi elde ederken ve kullanırken zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Tam Metin: pdf
Tasarım: Serkan Çankaya © 2008